Markvanding - Om vanding af marker og agerjord i landbruget

Danmarks førende leverandør af innovative vandingsløsninger med fokus på kvalitet og bæredygtighed.

Adresse

Thorsvej 105, 7200 Grindsted

l

Kontakt

info@scanregn.dk
+45 75 32 52 22

Åbningstider

KONTOR
Mandag til torsdag: 08:00 – 16:15
Fredag: 08:00 – 14:30

LAGER/VÆRKSTED
Mandag til torsdag: 07:00 – 16:15
Fredag: 07:00 – 14:30

Markvanding

DIN PÅLIDELIGE VANDINGSPARTNER

Effektiv vandingspraksis for landbruget

Hvad er markvanding?

Vanding af agerjord handler om at sikre planternes vækst, ved at tilføre markerne vand i tørre perioder. Det er særligt vigtigt på sandet jord, der har svært ved at holde på vandet.

Betydningen af Markvanding:

 1. Optimal Vækst: Sikrer gode udbytter, selv i tørre perioder.
 2. Klimaeffekt: Effektiv markvanding reducerer arealbehovet, hvilket er gavnligt for klimaet.
 3. Økonomi: Selvom der ikke er økonomisk støtte til markvanding, betaler det sig i form af bedre afgrøder.

Regulering: Landmænd skal have tilladelse til at pumpe vand til markvanding, hvilket sikrer minimal miljøpåvirkning.

Hvad skal der til for at vande markerne?

TJEKLISTEN

Vandkilde: En pålidelig kilde som en brønd, sø eller flod.

Pumper: For at transportere vandet fra kilden til marken.

Rør og slanger: Til at distribuere vandet jævnt.

Markvandingsanlæg: Anlæg og maskiner i forskellige former, for at levere vandet præcist til planterne.

Tilladelser: Officielle godkendelser for vandindvinding og brug.

Vandkilde

Vandkilden til effektiv markvanding.

At sikre en pålidelig vandkilde er essentielt for effektiv markvanding. Vandkilder kan variere fra naturlige kilder som søer og floder til kunstige vandreservoirer samt boringer. Valget af den rette vandkilde og korrekt etablering af vandingsanlæg er afgørende for at sikre tilstrækkelig vandforsyning til dine afgrøder i tørre perioder.

 • Identifikation af Vandkilde: Identificerer den mest passende vandkilde baseret på dine marker og geografiske forhold.
 • Tilladelser og Lovgivning: Normalt kræves tilladelser fra kommunen, som kan variere fra almindelige tilladelser til korttidstilladelser i ekstraordinære tørkesituationer​​​​.
 • Brøndborer: Find en pålidelig brøndborer, der kan etablere de nødvendige vandingsbrønde med høj ekspertise og kvalitet.

Pumpe

Overvej grundigt nogle kriterier

Pumpen er hjertet i forsyningskæden til et effektivt markvandingsanlæg. Her kommer mange faktorer til at spille ind. Hvis man ikke har et pumpeanlæg, som er dimensioneret ordentligt til det behov der nu er, kan det i sidste ende have bekostelige konsekvenser. Når man skal tage stilling til hvilken pumpe man skal investere i, skal man grundigt overveje nogle kriterier.

Det kan for eksempel være,

 • Hvor mange maskiner skal pumpen forsyne ?
 • Hvor mange træk er der?
 • Hvor langt er der ud til den sidste hydrant?
 • Men ikke mindst, hvad står der i borerapporten ?
  • Hvor meget flow er der til rådighed?

Når der er taget stilling til hvilken pumpe der skal forsyne anlægget, kan monteringen og nedsætningen påbegyndes.

Markvandingsrør og hydranter

Gå ikke på kompromis med rørene til dit vandingsanlæg

Så snart der er taget stilling til boringens placering, kan man påbegynde gravearbejdet med rørnedlægning af hovedledning og diverse strenge samt hydrant montering. Hovedledningen sammen med diverse udstik, tegnes ind på et kort for at få det bedste resultat og for ikke at glemme eventuelle hensyn der skal tages stilling til.

Der findes mange forskellige dimensioner af markvandingsrør, alt efter vandingsbehovet.

Markvandingsanlæg

Der er mange forskellige vandingsløsninger

Der findes flere vandingssystemer til markvanding, der kan hjælpe med at optimere vandforbrug og sikre bedre afgrøder. Der skal ligeledes laves nogle overvejelser forhold til hvilken løsning der passer bedst.

 • Markens størrelse og form: Valg af system bør tilpasses markens specifikke behov.
 • Omkostninger: Start- og løbende omkostninger bør vurderes i forhold til afgrødernes værdi.
 • Tilgængelighed af ressourcer: Strøm, vandkilder og vedligeholdelsesmuligheder skal tages i betragtning.

Her er nogle af de mest effektive og populære vandingsløsninger:

INDTRÆK

Slangerullen placeres stationært for enden af en mark. Kanonvognen trækkes herefter ud til ønskede punkt eller til der ikke er mere slange på rullen. Kanonvognen bliver så trukket stille og roligt ind igen ved hjælp af slangerullen.

SELVKØRENDE

Modsat en indtræk, så trækkes slangerullen på en selvkørende maskine direkte ud i marken. Kanonen er placeret på slangerullen. Maskinen kan trækkes og drejes ude i marken, i tilfælde af snoede marker. Maskinen kan fåes i mange forskellige varianter.

PIVOT

Pivot vanding er den mest skånsomme og energieffektive vanding der findes. Her har man et tårn som det centrale punkt. Forbundet til tårnet drejer en meget lang arm rundt og vander kontinuerligt. Pivot anlæg kan være op til 500 meter lange.

BOMVANDING

Bomvanding fungere ligesom Pivot vanding med dens skånsomme vandingsmetode. Forskellen her, er at bomvanderen kræver udtrækning, da den er monteret på en slange sammen med en indtræksmaskine. Kan sprede op til 72 meter.

SPRINKLER

I den anden ende kan man også få den mere stationære metode med sprinklerne. På billedet her, ses frostsikringsmetoden, hvor man sikre at juletræer ikke får frost. Sprinklerne er monteret på et synligt vandrør, hvor der kan monteres op til flere sprinklere.
Fordele: Ideel til store, rektangulære marker, fleksibel og kan tilpasses forskellige markstørrelser, god dækning. Ulemper: Kræver manuel opsætning, kan kun trækkes lige tilbage.

Fordele: Effektiv vandudnyttelse, minimal arbejdskraft, kan programmeres til at dække store områder. Kan følge en drejet slange i marken.

Ulemper: Høj startomkostning, kræver regelmæssig vedligeholdelse og overvågning.

Fordele: Kan dække store cirkulære arealer, jævn fordeling af vand, effektiv brug af vandressourcer. Ingen opsætning efter montering.

Ulemper: Begrænset til cirkulære eller let modificerede områder, kræver strøm eller anden energikilde til drift. Stationært.

Fordele: Fleksibel og kan tilpasses forskellige markstørrelser og former, kan nemt flyttes og justeres.

Ulemper: Kan være dyrt i drift og vedligeholdelse. Kræver manuel udtræk

Fordele: Billig investering. Let at skifte en defekt sprinkler.

Ulemper: Stationær vanding. Kræver vedligehold.

Ring os op

+45 75 32 52 22

Vi tager altid telefonen!

RÅDGIVNING OG EKSPERTISE

Vi forstår vigtigheden af at bevare vandressourcer og sikre effektivitet og pålidelighed i vandingssystemer. Derfor tilbyder vi ikke blot produkter, men også personlig rådgivning og ekspertviden, der sikrer, at du får den optimale løsning til dine specifikke udfordringer. Michael Thomsen, Salgschef

Ring os op

+45 75 32 52 22