Pumper til vand og spildevand, markvanding og vandforsyning